Forbrukslån under 23 år

De fleste selskap som tilbyr forbrukslån har en nedre aldersgrense på 25 år for søkerene, men det finnes også noen muligheter for de som er under 23 år selv om de ikke er like mange. I de fleste tilfeller stilles det krav om fast inntekt over 200.000 kroner i året, men lånet kan også godkjennes såfremt man har en registrert inntekt, som godkjennes via en kreditsjekk som foretas i forbindelse med søknaden.


De fleste banker tilbyr lån på opp til 350.000 kroner uten sikkerhet. Her er en oversikt over norske banker som tilbyr forbrukslån til personer under 23 år.

Bank Norwegian 
Banken har i utgangspunktet en aldersgrense på 18 år og det stilles krav om at søkeren kan vise til en registrert inntekt og ingen betalingsanmerkninger. Banken krever også at søkeren er norsk statsborger og en kredittvurdering vil utføres før et svar vil bli gitt umiddelbart på om lånet vil bli godkjent. Søknadsprosessen tar omlag 5 minutter, slik at man raskt får vite om man får utbetalt lånet eller ikke. Renteeksempel: Eks: 65.000 o/5 år - eff 17,8%, etb950. Tot: 95872,-

Opp Finans
Bak Opp Finans står Gjensidige Bank, og banken har en nedre aldersgrense på 21 år for forbrukslån uten sikkerhet eller refinansiering gjennom selskapet. Det stilles et inntekskrav om 200.000 kroner i året for de som ønsker å søke om et lån. Også her får man et svar med en gang søknaden er ferdig utfylt, og det tar et sted mellom 5 og 10 minutter å fylle ut alle nødvendige opplysninger i forbindelse med forbrukslånet. Renteeksempel: Eks: 65.000 o/5 år - eff 17%, etb825. Tot: 94478,-

Thorn
Hvis du ønsker å søke om smålån uten sikkerhet på opp til 50.000 kroner, kan et forbrukslån fra Thorn være løsningen. Selskapet har et nedre alderskrav på 20 år og stiller krav om en fast registrert inntek, men har ikke beløpsfestet denne inntekten. Via Thorn kan man låne mellom 5.000 og 50.000 kroner, med en nedbetalingstid på inntil 5 års varighet. Renteeksempel: Eks: 25.000 o/5 år - eff 15,13%, etb695. Tot: 35008,-

Zmarta
Med en søknad via tjenesten til Zmarta kan man søke i opp til 12 banker med en og samme søknad. Her er den nedre aldersgrensen også på 18 år, og et inntektskrav stilles om en årsinntekt på minst 200.000 kroner i året. På lån som gjelder 50.000 kroner eller mindre, kan søknader godkjennes med en inntekt på over 120.000 kroner i året. Renteeksempel: Eks: 65.000 o/5 år - eff 16,60%, etb650. Tot: 93 368,,-

Dette er de beste mulighetene man har for å søke om et forbrukslån i Norge hvis man er under 23 år i dag. Kredittvurderingene som foretas kan variere noe fra selskap til selskap, så hvis søknaden blir avvist av en bank kan den bli godkjent av en annen.