Hvordan få lån hvis man har inkasso?

Det kan være både vanskelig og frustrerende å søke om forbrukslån hvis man har inkasso eller betalingsanmerkninger. Har man først havnet i en slik situasjon hvor man har kommet på etterskudd økonomisk, er det i mange tilfeller et lån som kan være løsningen. Dette høres kanskje litt merkelig ut, men inkassogjeld er en av de dyreste formene for lån som finnes, og et stort lån kan av og til benyttes til å betale ut flere mindre lån som har gått til inkasso. Så hvordan får man tak i et slikt inkassolån?

Det finnes noen banker og finansselskaper i Norge som tilbyr finansiering til personer som har aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger, men slike løsninger tilbys ikke til alle og enhver. Det er ikke til å stikke under en stol at mange banker vegrer seg for å gi ut usikrede lån til kunder som beviselig ikke har gjort opp for seg tidligere. Et lån uten sikkerhet er i mange tilfeller kun snakk om tillit fra bankens side, og har man en betalingsanmerkning er det ikke så merkelig at denne tilliten har blitt noe tynnslitt.

Løsningen for en del blir derfor ikke å søke om forbrukslån uten sikkerhet, men derimot å søke om inkassolån med sikkerhet. Stort sett den eneste sikkerheten som aksepteres for å innvilge inkassolån er fast eiendom. Dette kan innebefatte en leilighet, et hus, en hytte eller en annen eiendom som kan stilles som sikkerhet for denne refinansieringen av gammel gjeld. Her er det viktig å være klar over at om man igjen misligholder finansieringen, så vil eiendommen selges på tvangsauksjon og man risikerer å kunne bli bostadsløs. Derfor bør dette være siste utvei for å komme seg opp på beina igjen økonomisk, etter at alle andre utveier er prøvd ut.

Noen långivere som har denne muligheten kan man finne online hvis man søker opp banker som tilbyr inkassolån på dagen. Noen aktører forsvinner og nye kommer til, for det er vel ingen hemmelighet at dette ikke nødvendigvis er den mest lukerative måte å låne ut penger på. Selv om renten på inkassolån er høyere enn ved vanlige boliglån, er også prosenten av mislighold mye høyere. Så det er mulig å få lån selv om man har inkassosaker eller betalingsanmerkninger, men det er ikke like mange som tilbyr denne muligheten i dagens marked.

En siste mulighet kan være å benytte låneagenter som sender inn søknader til flere banker på en gang, for å finne ut om noen av disse aksepterer deg som lånetager. Det værste man egentlig kan få som svar er jo et nei. Men det er ikke nødvendigvis lett å få innvilget et lån om man har inkasso.