Desperat etter å låne penger?

Er man tilnærmet desperat og virkelig trenger penger så snart som mulig, men har fått avslag både i bank og alle andre finansinstitusjoner, kan det være fristende å ty til andre aktører. Det finnes mange som aktivt går ut og  reklamerer med muligheter for å få forbrukslån til hva som helst, men som regel er disse aktørene kun ute etter en av to ting, enten ønsker de å låne deg pengene, men til betingelser som kommer til å koste svært dyrt etterhvert, eller de er ute etter å lure deg.

Ved førstnevnte alternativ er det ikke uvanlig man betaler skyhøye gebyrer og renter, og når lånet endelig er nedbetalt har man gjerne tilbakebetalt lånebeløpet både tre og fire ganger underveis. Ingen gunstig avtale med andre ord.

Dog er det bedre enn det andre alternativet, for er aktøren ute etter å lure deg, kan dette ofte være vanskelig å gjennomskue før det er for sent. Derfor er det viktig å være oppmerksom på hvilke faresignaler man bør se etter, og hvis noe høres for godt ut til å være sant, er det også gjerne det.

Så, blir man tilbudt usannsynlig store forbrukslån helt uten noen som helst form for sikkerhet, er det all grunn til at man bør utvise en viss form for skepsis. Blir man så i tillegg bedt om å eventuelt oversende et beløp penger, gjerne under påskudd av å være et behandlingsgebyr eller depositum for lånet, bør man virkelig gå i seg selv og vurdere om man ønsker å gå videre i prosessen.

På dette tidspunktet er risikoen for å bli svindlet så absolutt tilstede, og velger man å likevel å gå videre, vil man med stor sannsynlighet aldri se hverken de pengene man gir fra seg igjen, eller de pengene man er forespeilet å låne.

I enkelte tilfeller er disse svindlene også svært godt gjennomført og troverdige, hvor man faktisk tilsynelatende går gjennom en ordinær rutinemessig søknadsprosess hvor man oppgir en del informasjon det ville være naturlig å oppgi i en slik sammenheng. Det kan være seg at man skal oversende dokumentasjon på hvem man er, hvilke inntekter man har og hva man eventuelt kan stille som sikkerhet.

På denne måten kan svindlere tilegne seg en mengde informasjon de senere kan bruke til selv å innhente lån fra andre aktører, og når de så utelater å tilbakebetale, blir man plutselig stilt til ansvar for dette. Enda verre kan det bli hvis man blir bedt om å oppgi eventuelle kredittkortnumre, gjerne under påskudd av validering av kontonummer, for da gir man bedragerne tilgang til å selv belaste kredittkortet som de selv ønsker.