Et forbrukslån gir en rask finansiering

Står man og plutselig trenger litt ekstra penger, enten på grunn av uforutsette utgifter eller det dukker opp noe man akutt trenger penger til, eksempelvis en verkstedregning eller bare et godt tilbud man ikke kan si nei til, er det mange måter å løse dette på. Et av alternativene er å oppta et lån, og litt avhengig av størrelsen på dette lånet er det også flere typer finansieringsmuligheter man kan benytte seg av.

Skal man kjøpe hus, bil eller annen form for eiendom, finnes det egne finansieringmuligheter for dette, men skal man kjøpe seg en pelskåpe, nytt fjernsyn eller andre mindre ting, er forbrukslån et godt alternativ.

Riktignok pleier rene forbrukslån å være noe dyrere enn de andre finansieringsmulighetene som finnes, men de er gjerne betraktelig enklere å få og tilbys ofte i forbindelse med det kjøpet man står og skal gjennomføre.

Selv om disse lånene regnes som lån med lav terskel for å få dem innvilget, er det likevel en del kriterier man må oppfylle. For det første må man ha fast bostedadresse i Norge, og aller helst være enten norsk statsborger, eller i det minste ha bodd og arbeidet i Norge gjennom flere år. Videre er fast arbeid ofte en betingelse, men eventuelle permanente trygdeytelser kan oppveie for dette. Og så må man selvfølgelig ha både evne og vilje til å tilbakebetale lånet.

Har man fått en eller flere betalingsanmerkninger for mislighold av tidligere lån eller andre ting, vanskeliggjøres lånemulighetene betraktelig. Da skal man kunne vise til svært gode forbindelser med den låneinstitusjonen man har tenkt å søke lån hos for å få det innvilget, eller man må stille en eller annen form for garanti. Slike garantier er gjerne pant eller eiendomsrett i belånt vare, men dette må da være ting som har en viss salgsverdi, for eksempel bil, motorsykkel, eksklusive smykker eller fast eiendom av forskjellig slag. Dyre fjernsyn og andre rene forbruksvarer og hvitevarer blir i de fleste tilfeller ikke akseptert.

Et siste alternativ er å få noen som kan stille disse garantiene til å kausjonere for seg, men da må man være helt sikker på man klarer å overholde låneavtalen, for hvis ikke, er det kausjonisten som overtar lånet i sin helhet. Og hvis kausjonisten så heller ikke er forberedt på dette, kan vedkommende risikere både betalingsanmerkning og gjeld vedkommende nok ikke ønsker seg.

Moralen må derfor være at man ikke opptar lån man ikke vet med sikkerhet man kan tilbakebetale, og involverer man tredjeparter i en låneavtale, bør man også ha en plan for dette i bakhånd.