Hvorfor ta opp et forbrukslån?

Det er i dag mange grunner til at stadig fler velger å oppta forbrukslån, og i motsetning til hva mange kanskje forestiller seg, er det slett ikke alltid fordi de ønsker å kjøpe seg hverken gjenstander, reiser eller andre ting de opptar disse lånene.

Enkelte nyere undersøkelser viser at mange av dem som opptar forbrukslån ofte gjør det ene og alene for å samle flere mindre lån. For på den måten å få bedre kontroll og styring over sin egen økonomi.

De fleste økonomer vil nok si at dette er en mindre lønnsom måte å gjøre det på, men faktum er at enkelte ganger kan det være fornuftig å heller samle flere mindre lån i ett stort, selv om den endelige summen man ender opp med å tilbakebetale, blir betraktelig større.

Eksempelvis, hvis man har flere små lån med kort løpetid, nedbetaler man som regel disse med flere små innbetalinger, som til sammen gir en relativt høy sum sammenlagt. Dessuten kan det være uoversiktlig å holde oversikten over, og har man ikke stålkontroll er det fort gjort det glipper en måned eller to, med dertil påfølgende renter og eventuelle pålagte gebyrer i tillegg.

Klarer man derimot å samle alle disse mindre lånene i et stort, oppnår man flere fordeler. Blant annet har man kun en enkelt kreditor å forholde seg til, det er betraktelig enklere å huske hvor store beløp man skylder til hvem og hvor mye som skal innbetales hver gang. Dessuten oppnår man gjerne en form for "goodwill" hos alle de andre kreditorene når man nedbetaler før tiden, noe som igjen bidrar til at det kan være enklere å få innvilget et nytt lån hos dem senere dersom dette skulle være nødvendig.

Selvfølgelig er det også mange som tar opp forbrukslån med den hensikten det er beregnet på, nemlig å handle noe man kanskje ikke har råd til akkurat der og da. Mange utsalgsteder tilbyr forskjellige finansieringsløsninger, og har man muligheten for å betjene et slikt lån, kan det faktisk også være en del penger å spare. Om lånet som tilbys så også er av den typen med lang "hviletid" før det skal betales renter og avdrag, kan man også nå å nedbetale før dette tilkommer. Noe som kan være med til å gjøre forbrukslånet tilnærmet gratis.

Et eksempel på dette er de lånene hvor man handler en vare, men ikke behøver å begynne nedbetalingen før etter noen måneder. Typisk seks eller ni måneder. Etter disse månedene betaler man i henhold til avtale, men klarer man derimot å innfri lånet før denne tiden er gått, påløper det ingen renter overhodet, og man har teoretisk fått lånet gratis.