Hvordan dele forbrukslån ved skilsmisse

De aller fleste skilsmisser er vanskelige og ikke minst kompliserte. Verdier skal fordeles, og dette inkluderer selvsagt også forbrukslån. For selv om det er den ene ektefelle som har tatt opp forbrukslån, kan beløpet ha blitt brukt til fordel for hele familien.

Hvordan dele forbrukslån ved skilsmisse?Forbrukslån er i utgangspunktet et personlig lån. Dette vil si at den ene ektefellen vil stå som hovedansvarlig på lånepapirene. Er man i et parforhold, vil svært ofte forbrukslånet brukes til hele familien. Det kan være at man drar på en ferie, trenger ekstra penger til reparasjon av en bil eller annet. Så hele familien får fordelene fra forbrukslånet, mens det er en som blir sittende som ansvarlig. Ved en skilsmisse blir det et spørsmål om hvem som skal bli sittende med nedbetalingen av gjelden. For hvis alle har fått fordeler av penger, hvorfor skal den ene bli sittende med nedbetalingen alene?

Husk skriftlig, tinglyst avtale


Det aller beste er om dere klare å bli enig om en fordeling av verdiene på egen hånd. Dette vil ofte være det mest hensiktsmessige for da kan dere finne løsninger som passer dere best. I det øyeblikket dere blander inn en annen person, som en advokat, mister dere kontrollen. Resultatene blir da mer usikre. For hver ektefelle vil ha med sin egen advokat, dermed blir det fort en dragkamp mellom advokatene. Dermed blir spørsmålet fort vridd fra hvordan man kan dele forbrukslån ved skilsmisse til hvordan kan jeg vinne? Dere kan lage en skriftlig avtale som dere så får tinglyst der dere fordeler verdiene. En annen løsningen er at man refinansieringer forbrukslån, selger verdier som hus eller annet, så man får betalt alt ned med engang.

Følelsesmessig og økonomiske forpliktelser


Ved en skilsmisse vil det alltid være snakk om både følelsesmessige og økonomiske forplikter man må ordne opp i. Derfor er bør man prøve å holde hode kaldt i en skilsmisse forhandling, spesielt om det er barn med i bildet. Forbrukslån kan være slitsom nøtt, men refinansiering og litt velvilje fra alle parter vil man kunne finne gode løsninger. En skilsmisse kan være en økonomisk belastning, men med litt velvilje og finansieringshjelp og annet, kan minske den økonomiske belastningen. Dermed vil man kunne få en grei økonomisk hverdag selv etter en skilsmisse.